Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

03.09.2021

Rusza zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”

23 sierpnia 2021 roku Marszałek Sejmu RP wydała postanowienie
o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.  

To oznacza, że możemy zbierać podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”!

Podpisy zbieramy do 31 października br. (włącznie). Zebrane wykazy z podpisami (po sprawdzeniu poprawności ich wypełnienia!) Okręgi ZNP powinny sukcesywnie przekazywać do Biura Zarządu Głównego ZNP (z dopiskiem na kopercie: Zespół Organizacji i Współpracy; Inicjatywa – podpisy) najpóźniej do 5 listopada 2021 roku.

Dzisiaj nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek
na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy
z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła
wraz z rosnącym PKB.

Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł! 

A oto konkrety. Według projektu ZNP, w 2021 roku kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela z tytułem magistra
i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie o:

🔴 1122 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego

🔴 956 zł w przypadku nauczyciela mianowanego

🔴 842 zł w przypadku stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Aby Sejm zajął się obywatelskim projektem należy zebrać minimum 100 tys. podpisów w ciągu trzech miesięcy!  

Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy gwarantującym godne zarobki w oświacie!

17.12.2020


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
dużo zdrowia i wytrwałości.
Zarząd Oddziału ZNP                                                Katarzyna Wójcik
                   w Rykach                                                   Prezes Oddziału ZNP w Rykach

14.10.2020

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ – ŚWIĘTA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

ŻYCZĘ ZDROWIA W TYM TRUDNYM CZASIE PANDEMII, SPEŁNIENIA MARZEŃ, CIERPLIWOŚCI, SPOKOJU ORAZ SATYSFAKCJI Z PRACY ZAWODOWEJ

Katarzyna Wójcik
Prezes Oddziału ZNP
w Rykach


23.10.2019
09.10.2019

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  – Święta Pracowników Oświaty,

nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi składamy serdeczne życzenia samych dobrych szkolnych dni. Dni pełnych spokoju, satysfakcji 
i sukcesów oraz szacunku i uznania uczniów, rodziców a także członków lokalnej społeczności.

     Życzymy spokojnych dni skupionych na uczniu, bez zmian w przepisach prawa oświatowego oraz bez zbędnej biurokracji.

    Życzenia kierujemy również do pracowników szkolnej administracji i obsługi. Życzymy, aby praca tej grupy zawodowej oraz dbałość nie tylko
o sprawne funkcjonowanie szkoły przynosiła wiele zadowolenia i satysfakcji – także materialnej.

   Emerytowanym pracownikom oświaty życzę zdrowia, wiele radości z każdego dnia oraz odpowiedniego poziomu finansów pozwalających na spokojne życie i realizację marzeń.

    Wszystkim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego życzymy zdrowia oraz dobrych, przyjaznych  ludzi w otoczeniu.

 

Zarząd Oddziału ZNP                                    Prezes Oddziału ZNP w Rykach
w Rykach                                                               Katarzyna Wójcik 

 

02.04.2019

02.04.2019

1.      Strajk przeprowadza się jedynie w tych szkołach/placówkach, w których w referendum strajkowym głosowała (oddała głosy) co najmniej połowa uprawnionych i z tej grupy ponad połowa (więcej niż 50%) opowiedziała się za strajkiem. Uprawnieni do udziału w referendum są:
a.       pracownicy w tym:

§ kadra kierownicza,
§ osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, dla poratowania zdrowia lub wypoczynkowych,

b.      inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

c.       osoby skierowane do szkoły albo placówki w celu odbycia służby zastępczej.


05.03.2019

4 marca 2019 r. Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę w sprawie terminu przeprowadzenia referendów strajkowych i wyznaczenia daty strajku.

Do 25 marca br. zostaną przeprowadzone referenda strajkowe w szkołach i placówkach, z którymi       w ramach prowadzonego z nimi sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do spełnienia żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem          od 1 stycznia 2019 r.

Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość       z nich opowie się za strajkiem. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy (członkowie związku           i niezrzeszeni).

Oto treść pytania w referendum strajkowym: „Czy wobec niespełnienia żądania (…..) dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w … o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., jesteś za przeprowadzeniem w szkole … strajku począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 r.?”

To oznacza, że strajk rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r.

źródło: ZG ZNP
10.01.2019
10 stycznia 2019 r. Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie doszedł do porozumienia
z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską w sprawie podwyżek płac
dla nauczycieli  i w związku z tym rozpoczynamy spór zbiorowy.


01.04.2018

Koleżanki/ Koledzy
Członkowie OKR,    

Członkowie Zarządu Oddziału ZNP,

Prezesi Ognisk ZNP,

 - wszyscy-

         

             Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ZNP                          w Rykach informuje, że organizuje  zebranie szkoleniowe z Panem Markiem Kasperkiem – Radcą Prawnym Okręgu Lubelskiego ZNP , które odbędzie się        w dniu 10 kwietnia 2018r./ wtorek / o godz. 15:30, w sali nr 34
na I piętrze  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach,
ul. Słowackiego 1.

    Z koleżeńskim pozdrowieniem              
  /-/ Jadwiga Baran  
                        Prezes Oddziału ZNP  w Rykach                               


 


01.03.2018

 

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach

 zaprasza członków ZNP

 do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ,

 na sztukę pt. Najdroższy" 13 kwietnia 2018 r. /piątek/
o godz.19:00.

 

        Wyjazd  o godz. 16:15 z parkingu przy nowym pawilonie  

                          handlowym „Ósemka”

 

                                                                 Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                         /-/ Jadwiga Baran

                                                              Prezes Oddziału ZNP w Rykach


18.01.2018

Dnia 16 stycznia 2018 r. o godz.14:00
w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Rykach odbyło się uroczyste zebranie- spotkanie Noworoczne Oddziałowej Sekcji Emerytów
i Rencistów.

W zebraniu uczestniczyła kol. Katarzyna Wójcik
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Rykach, która złożyła zebranym życzenia Noworoczne oraz Kol.Elżbieta Tomaszek członek Zarządu.

Kol. Przewodnicząca OSEiR Danuta Prokop złożyła sprawozdanie z działalności Sekcji.

Zebranie uświetnił występ grupy "Starszaków"
z Samorządowego Przedszkola
nr 1 w Rykach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania, które znajdują się w galerii.

18.01.2018
Dnia 23 stycznia br. o godz. 13.30 w biurze
Zarządu Oddziału ZNP w Rykach będzie udzielał porad prawnych Radca Prawny Pan Marek Kasperek.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 666829064
12.12.2017
 

Życzymy, by te Święta Bożego Narodzenia upłynęły w prawdziwie radosnej, rodzinnej atmosferze, a nadchodzący Nowy Rok  przyniósł spełnienie wszystkich marzeń,
uśmiech i optymizm na co dzień,
a także satysfakcję z codziennej pracy
i działalności związkowej.

W Nowym 2018 Roku
życzymy dużo zdrowia, radości
i życzliwości na każdy dzień.


Zarząd Oddziału ZNP                                                        Jadwiga Baran

      w Rykach                                                          Prezes Oddziału ZNP

                                                                                           w Rykach

                                                    

                                                                Ryki, 25.12.2017 r.
30.11.2017

Obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rykach 25 listopada 2017 r.

 

Obchody 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rykach  odbyły się 25 listopada 2017 r.
w restauracji „Mila”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście

w osobach m.in: Kol. Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Kol Janusz Różycki członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, także Prezes Oddziału Powiatowego Ziemskiego w Lublinie, przedstawiciele władz samorządowych: Pan Stanisław Jagiełło Starosta Rycki, Pan Stanisław Włodarczyk Wicestarosta , Pan Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk, Pani Magdalena Woźniak Wiceburmistrz Ryk, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i innych instytucji, Pani Magdalena Grzelak redaktor lokalnej gazety „Twój Głos”, byli Prezesi Oddziału ZNP w Rykach, członkowie Zarządu Oddziału, Prezesi Ognisk, członkowie Oddziałowej Sekcji Emerytów  i Rencistów oraz pozostali członkowie ZNP zrzeszeni w Oddziale Ryki.


04.09.2017

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Nowy rok szkolny to coś wyjątkowego dla społeczności szkolnej. Ten rok będzie jednak szczególny. Czeka nas trudny okres związany z wdrażaniem reformy w oświacie. Nowe rozwiązania obejmują nie tylko zmianę struktury szkolnictwa, ale również sferę programową. Czy tak głębokie zmiany w oświacie były konieczne? Wielotysięczne rzesze protestujących, liczba złożonych podpisów (ponad 900 tysięcy) pod inicjatywą przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy w oświacie, a także wyniki sondaży, świadczą, że społeczne oczekiwania były sprzeczne z wolą rządzących. System oświaty wymaga doskonalenia, a nie rewolucji. Radykalne zmiany szkodzą szkole, zwłaszcza, gdy dokonywane są w sposób chaotyczny, bez właściwego przygotowania (niedostateczne środki finansowe na realizację zadań oświatowych, brak podręczników szkolnych, niedostosowana do nowej struktury szkolnictwa baza dydaktyczna i lokalowa). Dlatego na wszystkich pracownikach oświaty w zbliżającym się nowym roku szkolnym, a także w latach następnych, spoczywa szczególna odpowiedzialność za poziom przygotowania uczniów, ich edukowanie w duchu demokracji i tolerancji.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni obaw o przyszłość. Wdrażana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma systemu oświaty niesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Już obecnie pracę utraciło blisko 10 tysięcy nauczycieli, a przeszło 20 tysięcy pracować będzie w ograniczonym czasie pracy. Niestety, w nadchodzących latach, ta liczba znacznie się powiększy. Brak zapowiadanych osłon i nowych miejsc pracy stawia w trudnej sytuacji liczną rzeszę nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.

Nauczyciele, którzy pozostają w zawodzie, mimo zapowiedzi minister Anny Zalewskiej, nie mogą liczyć od 1 września 2017 r. na zwiększone wynagrodzenia i poprawę warunków pracy.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zróbmy wszystko, by reforma edukacji jak najmniej dotknęła nasze dzieci, naszych uczniów i nasze środowisko.  Współpracując z rodzicami monitorujmy wdrażane zmiany i ich skutki.

Bądźmy solidarni w tej trudnej dla oświaty sytuacji.

Życzę wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości i zadowolenia z realizacji Waszych zadań.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP


29.06.2017

 

Dyżury członków Zarządu Oddziału ZNP w Rykach w okresie wakacji 2017 r.

 


Dni tygodnia

 
Godziny

dla interesantów


wtorek


10:00- 14:00


czwartek


10:00- 14:00


W ważnych sprawach kontakt telefoniczny : 666 829 064
05.06.2017

Koleżanki i Koledzy

    Zarząd Oddziału ZNP w Rykach zaprasza
na zebranie szkoleniowe
w sprawach emerytalnych dla członków ZNP, 
które odbędzie się 14 czerwca /środa/ 2017r.
o godzinie 15:00
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach,
ul. Żytnia 5a.
Zgłoszenia telefonicznie pod nr tel. 666 829 064.

                                   
19.05.2017


Dnia 30 maja br. od godz. 13.30 w biurze Zarządu

Oddziału ZNP w Rykach będzie udzielał porad prawnych
 
Radca Prawny Pan Marek Kasperek.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 666829064.
20.04.2017Złożyliśmy 910 tys. podpisów w Sejmie!
17.03.2017


15.03.2017
 


Dnia 28 marca br. o godz. 13.30 w biurze
Zarządu Oddziału ZNP w Rykach będzie udzielał porad prawnych
Radca Prawny Pan Marek Kasperek.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 666829064

10.01.2017Dnia 10 stycznia 2017 r. o godz.13:30 w Zespole SzkółZawodowych nr 2 w Rykach odbyło się uroczyste zebranie- spotkanie opłatkowe Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
W zebraniu uczestniczyła kol. Jadwiga Baran
Prezes Oddziału ZNP w Rykach, która złożyła zebranym życzenia Noworoczne.
Kol. Przewodnicząca OSEi R Danuta Prokop złożyła sprawozdanie z działalności Sekcji.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania, które znajdują się w galerii.
21.12.2016


Kol. Prezes Jadwiga Baran
i kol. Wiceprezes Katarzyna Wójcik
uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym
z Lubelskim Kuratorem Oświaty, Panią Teresą Misiuk. Tematyką spotkania były zmiany w systemie oświaty. Spotkanie odbyło się dnia 20 grudnia 2016 r.
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Rykach.


12.12.2016

Serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

niech będą one okazją do zadumy
i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie  od codz
iennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w Nas jak najdłużej!

W Nowym 2017 Roku
życzymy dużo zdrowia, uśmiechu
i życzliwości na każdy jego dzień.


Zarząd Oddziału ZNP w Rykach                                                     /-/ Jadwiga Baran

                                                                                                       Prezes Oddziału ZNP w Rykach


            Ryki 2016 r.


30.11.2016
 
Dnia 09 grudnia br. o godz. 13.30 w biurze
Zarządu Oddziału ZNP w Rykach będzie udzielał porad prawnych
Radca Prawny Pan Marek Kasperek.
Zgłoszenia przyjmujemy do 07 grudnia br.
pod numerem telefonu 666829064.
 
13.11.2016


Jak corocznie delegacja
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rykach
w składzie:Katarzyna Wójcik,  Elżbieta Tomaszek i Mirosław Walaszek złożyła wiązankę pod pomnikiem Wojownikom
o Wolność Ojczyzny w Rykach, by uczcić pamięć poległych walczących o wolność Ojczyzny.
13.10.2016

    

 

              „Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu,

                   by być silniejszym niż warunki czasu i życia.”

                                                                      Albert Camus

SZANOWNI DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OŚWIATY

  Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem, kiedy myśli         i życzenia wielu ludzi kierują się w stronę szkoły             i nauczycieli.

    Dzień ten uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa oświata i jak wiele zależy od właściwego wychowania  i kształcenia dzieci i młodzieży.

     W tym świątecznym dniu, w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego życzę wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty stabilizacji zawodowej w miejscu pracy, spokojnych dni skupionych na pracy z uczniami. Życzę atmosfery wzajemnej życzliwości, koleżeńskiej współpracy oraz szacunku  i uznania uczniów, rodziców, a także lokalnej społeczności.

 

      Życzę dużo zdrowia, optymizmu, wytrwałości w codziennej pracy zawodowej i abyście odnajdywali w niej zadowolenie      i satysfakcję.

                                                                                   Jadwiga Baran
                                       Prezes Oddziału ZNP
w Rykach

  

 Ryki, 14 października 2016r.

 
18.03.2016
Kol./Kol.

Członkowie Zarządu ZNP, Członkowie OKR,
Prezesi Ognisk  ZNP,                       
  -  wszyscy-

         

             Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ZNP w Rykach  informuje, że organizuje  szkolenie z Panem Markiem Kasperkiem – Radcą Prawnym Okręgu Lubelskiego ZNP , które odbędzie się w dniu 30 marca 2016r./ środa /  o godz. 14:00,  w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach,  ul. Wyczółkowskiego 10.

Tematyka szkolenia:  

1) Zmiany w przepisach ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym obowiązku szkolnego i roli Kuratora Oświaty w procesie likwidacji szkół i placówek oświatowych,

2) Zmiany w przepisach Kodeksu pracy z uwzględnieniem zastosowania tych zmian  
w stosunkach pracy pracowników szkół,

3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole (placówce oświatowej),

4) Warunki udzielenia nauczycielom urlopu zdrowotnego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego,

5) Indywidualne porady prawne,  

6) Aktualne sprawy związkowe i oświatowe, 

           Zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu:  Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną, Prezesów Ognisk ZNP, członków ZNP pełniących funkcję
w strukturach ZNP Oddziału  w Rykach
oraz  zainteresowanych tematyką członków ZNP.

  Prosimy Prezesów Ognisk ZNP o sporządzenie listy imiennej zainteresowanych  szkoleniem  
i przesłanie e-mailem na adres znporyki@o2.pl do 29.03.2016r. lub zgłoszenie telefoniczne
pod nr 666 829 064.                                                              

 

                                                                                              Z koleżeńskim pozdrowieniem              

                                                                                               /-/ Jadwiga Baran  

                                                                                              Prezes Oddziału ZNP

                                                                                                                         w Rykach                               

18.03.2016


W imieniu własnym i Zarządu Oddziału  
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Rykach
Składam  wszystkim Członkom ZNP, Nauczycielom, Emerytom i Rencistom, Pracownikom Administracji
i Obsługi oraz Sympatykom Związku najlepsze życzenia z okazji zbliżających się  Świąt Wielkanocnych 
           

Życzę
zdrowych, spokojnych Świąt, pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju oraz najwspanialszych spotkań wśród rodziny i najbliższych przyjaciół.
Niech te
Święta Wielkanocne przyniosą radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. 

Prezes Oddziału ZNP w Rykach  Jadwiga Baran

Wielkanoc, 2016

 

14.12.2015

Z okazji zbliżających się Świąt, pragniemy  złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.   

Członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oświaty i sympatykom Związku, ŻYCZYMY aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia  i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

 

Zarząd Oddziału ZNP                                        Jadwiga Baran                              

              w Rykach                                               Prezes Oddziału ZNP w Rykach

 

04.12.2015
13 listopada 2015 roku, Związek Nauczycielstwa Polskiego obchodził uroczyście 110 rocznicę swojego powstania i działalności.

13.11.2015
ZAPROSZENIE


 
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 110- lecia
Związku Nauczycielstwa Polskiego, które odbędą się 13 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w Restauracji K2 w Rykach
ul. Kochanowskiego 27

11.06.2015
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w Ustawie emerytalnej i stanowiskiem w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia.


Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r


Stanowisko w sprawie ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycielom przedszkoli
26.03.2015
Z okazji Świąt Wielkanocnych

dużo zdrowia , szczęścia ,humoru dobrego,a przy tym wszystkim stołu bogatego.

Mokrego „dyngusa”, smacznego jajka i niech Te Święta będą jak bajka.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych-

Członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty

życzy

 Prezes i Zarząd Oddziału ZNP
26.02.2015

 

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach zaprasza członków ZNP
na uroczyste zebranie 
połączone z obchodami Dnia Kobiet,  które odbędzie się 09 marca 2015r./poniedziałek /
w Restauracji K2 o godz.16:30.


Zebranie uświetni występ artystów scen lubelskich :                
Zaczarowana Operetka pt.”  „Powróćmy jak za dawnych lat”

 Zapraszamy!

 

                                                                                                   Jadwiga Baran

      Prezes Oddziału ZNP w Rykach


          

 

                       


17.12.2014

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Święta Bożego Narodzenia są czasem refleksji i zadumy, która sprzyja rodzinnej atmosferze.
Wpisując się w magię świątecznej atmosfery życzymy , aby szczęście, miłość i radość otaczały Was przez cały następny Rok. 
Niech "Gwiazda Betlejemska" prowadzi Was drogą usłaną osobistymi i zawodowymi 
sukcesami i chroni Was od wszelkiego rodzaju przykrości.

 Jadwiga Baran, Prezes Oddziału ZNP w Rykach
z Zarządem Oddziału ZNP


10.10.2014

 

„Nauczyciel… to doradca, idol, często przyjaciel.
Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia,
która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”.

                           Taylor Mackenzie


Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

                        z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

       składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości w każdym dniu życia codziennego, osiągnięć zawodowych oraz  osobistej pomyślności.

    Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem,                                bo ”najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku jest wykształcenie” 

          W tym świątecznym dniu życzymy wszystkim pracownikom oświaty stabilnych miejsc pracy, bezpieczeństwa zawodowego, atmosfery życzliwości i koleżeńskiej współpracy oraz uznania otoczenia.                            

 Zarząd Oddziału ZNP                                                 Jadwiga Baran

         w Rykach                                               Prezes Oddziału ZNP w Rykach

 
10.09.2014

Od 22.09.2014 r. Biuro Zarządu Oddziału ZNP w Rykach czynne :

 

Dzień


Godziny

 

PONIEDZIAŁEK


----------------

 

WTOREKI wtorek m-ca

 

 

12:15 – 15:15
/skarbnik/


9:00-12:00
/Przewodnicząca OSEiR/

 

 ŚRODA

  

11:00-16:30


  

CZWARTEK

 

11:00-16:30

 

PIĄTEK

 

8:00-15:30


Poza w/w   godzinami pracy, biuro będzie czynne dla interesantów 
w ważnych sprawach związkowych, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr: 666 829 064

 


27.05.2014


Dnia 23 maja 2014 r.
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddziału w Rykach 2014-2018.
27.05.2014

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje,
że członkowie ZNP mogą zasięgać
porad indywidualnych
u Doradcy Prawnego w siedzibie biura Zarządu

mieszczącego się w budynku Samorządowego Przedszkola nr 5
w Rykach, ul.Kochanowskiego  21.

Porad będzie udzielał Pan Marek Kasperek w każdą 4- tą środę miesiąca,
w godz. od 13:30- 16:30 /oprócz m-ca lipca/.


Prośba do prezesów Ognisk o uprzednie zgłoszenie ilości chetnych członków do skorzystania z porady prawnej celem ustalenia godziny.
14.04.2014
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom i sympatykom

Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

składamy najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, wiary, nadziei
i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie
rodzinnym
oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowymZarząd Oddziału ZNP                 
Prezes Oddziału  ZNP 
Jadwiga Baran

18.03.2014


Zapraszamy do zapoznania się
z materiałami dotyczącymi kampanii sprawozdawczo- wyborczej Oddziału ZNP
w Rykach
07.02.2014

Dyżur doradcy prawnego Pana Marka Kasperka, odbędzie się dnia 18 lutego 2014 roku w godz. od 14:00 do 17:00. W zamian za termin w dniu 26.02.2014 r. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z porad prawnych w biurze Zarządu Oddziału ZNP w Rykach
ul. Kochanowskiego 21.

04.01.2014

         

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Rykach informuje, że organizuje zebranie szkoleniowe z Panem Markiem Kasperkiem –
Doradcą Prawnym Okręgu Lubelskiego ZNP 
oraz Prezesem Oddziału ZNP, które odbędzie się
w dniu 07 stycznia 2014 r./ wtorek/ o godz. 14:00, 
w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10.
      


13.12.2013

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Was okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze miłości i wzajemnej życzliwości,
a Nowy Rok,
by stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei.
Członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, Nauczycielom
i Wszystkim Pracownikom Oświaty

życzy


Jadwiga Baran, Prezes Oddziału ZNP
z Zarządem Oddziału ZNP
w Rykach

10.12.2013

Ogólnopolska akcja protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego zawieszona !!!

    Zostanie wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem w zakresie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, a także przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

 

 


27.11.2013

Informujemy, że dnia 27 listopada 2013 r. odwołany jest dyżur doradcy prawnego Pana Marka Kasperka. O terminie dyżuru poinformujemy wkrótce.


26.11.2013
Dnia 23 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Manifestacja Protestacyjna Związku Nauczycielstwa Polskiego
ph.„Dość tego”.
W manifestacji uczestniczyli, również członkowie Oddziału ZNP
w Rykach.
 
19.11.2013
       

       Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP i Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje, że Prezydium ZG ZNP ogłosiło decyzję ws. przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP pod hasłem „Dość tego”.                                                               


06.11.2013
Dnia 18 października 2013 roku
o godz.16:00 w restauracji K 2
w Rykach odbyło się uroczyste zebranie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
06.10.2013


 

Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół

i Pracownicy Oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.

Życzymy zadowolenia z pracy pedagogicznej, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem i dla których jesteście największym autorytetem. 

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i niech Wam dają poczucie spełnionej misji w edukacji
i wychowaniu młodych pokoleń.

                                                                    
Prezes i Zarząd Oddziału ZNP w Rykach

    
Ryki, 14.10.2013 r.                                                                              
                                            


05.10.2013
 

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Oddziału ZNP w Rykach
zaprasza członków ZNP
na uroczyste zebranie, które odbędzie się
18 października 2013r. /piątek /
o godz. 16:00  w restauracji K 2
w Rykach
. W programie zebrania przewidziana  jest część artystyczna-występ
Kabaretów „4 fala”
i „44200” 
oraz poczęstunek.
 

 Członkowie ZNP, którzy deklarują udział w spotkaniu proszeni                          są o wpisanie się na listę   u Prezesa Ogniska ZNP w swojej placówce.                 

       Prośba do Prezesów o dostarczenie listy chętnych do biura Oddziału ZNP
do dnia 07 października 2013 r.

                                                                                                Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                              Prezes Oddziału ZNP w Rykach

                                                                              /-/ Jadwiga Baran


 

 


23.09.2013
Współpraca Oddziałów ZNP

z organami prowadzącymi szkołę
27.08.2013

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rykach zaprasza na posiedzenie Prezydium
o godz. 14:30 i Zarządu Oddziału o godz. 15:00, które odbędzie się w dniu 02  września 2013r.
w siedzibie Oddziału ZNP.

 

                                                                        Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                           Prezes Oddziału ZNP

                                                                           /-/ Jadwiga Baran


11.04.2013


Zarząd Oddziału ZNP w Rykach

zaprasza członków ZNP

do Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu,

na komedię pt.Prywatna klinika”

18 maja 2013 r. /sobota/  na godz.19:00.

Wyjazd  o godz. 16:30 z parkingu przy nowym pawilonie  

                          handlowym „Ósemka”


24.03.2013

Serdeczne życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
i satysfakcji
w codziennej pracy zawodowej członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego Dyrektorom, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
składa
 
 
 
Prezes Oddziału ZNP z Zarządem


 


 
 

24.01.2013

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje,
że członkowie ZNP mogą zasięgać
porad indywidualnych
u Doradcy Prawnego w siedzibie biura Zarządu
mieszczącego się w budynku Samorządowego
Przedszkola nr 5 w Rykach, ul.Kochanowskiego  21.

Porad będzie udzielał Pan Marek Kasperek w każdą 4- tą środę miesiąca,
w godz. od 14:00- 17:00 /oprócz m-ca lipca/.


21.01.2013
Dnia 23 stycznia 2013 roku w biurze Zarządu Oddziału ZNP w Rykach będzie udzielał porad prawnych członkom ZNP, doradca prawny
Pan Marek Kasperek. Zainteresowani członkowie proszeni są o telefoniczny kontakt
pod nr telefonu 666829064

01.12.2012

UWAGA CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO,
ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP W RYKACH PROSI O ZAPOZNANIE SIĘ
Z DOKUMENTEM OPRACOWANYM PRZEZ DORADCĘ PRAWNEGO OKRĘGU LUBELSKIEGO
PANA MARKA KASPERKA DOTYCZACYM
LIKWIDACJI, ŁĄCZENIA, PRZEKAZYWANIA SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM – SKUTKI W SFERZE PRACOWNICZEJ


28.11.2012
 Zarząd Oddziału ZNP w Rykach zaprasza członków ZNP do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, na wspaniałą komedię „ Szalone nożyczki”

26 stycznia 2013 r. /sobota/  na godz.19:00.

Wyjazd  o godz. 16:30 z parkingu przy nowym pawilonie handlowym „ Ósemka”
zainteresowani wyjazdem członkowie ZNP winni wpłacić 30 zł do Prezesa Ogniska w celu częściowego pokrycia kosztów . Pozostałe koszty pokryje Zarząd Oddziału.
Należy podać adres zamieszkania i PESEL.              
Ze względów organizacyjnych listy chętnych złożyć w biurze Oddziału                w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2012r.                                            
(w  późniejszym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę).
 
 

                                                                 Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                     Prezes Oddziału ZNP w Rykach

(-) Jadwiga Baran

20.11.2012
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje, że Zarząd Okręgu Lubelskiego organizuje dwudniowe szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy pełniących tę funkcje w placówkach oświatowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 30 listopada i 14 grudnia 2012 r. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami, zasadami, normami i organizacją pracy.
Zgłoszenia uczestników proszę kierować do biura Zarządu Oddziału
w Rykach.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem
(-) prezes Jadwiga Baran
18.11.2012
 

         11 listopada jest dniem szczególnym dla każdego Polaka. Przypomina o sile narodu
polskiego, który mimo prześladowań ze strony zaborców
i ich starań narzucenia mu obcej kultury           i języka zachował swą tożsamość.
W tym szczególnym dniu członkowie
Zarządu ZNP w Rykach złozyli kwiaty
pod pomnikiem Bojowników Ojczyzny.

29.09.2012

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach zaprasza członków ZNP na uroczyste zebranie połączone z występem Kabaretu Skeczów Męczących
oraz poczęstunkiem,
które odbędzie się
11 października( czwartek)2012r.               
o godz. 16:00
 w restauracji K2
w Rykach      
             

      
Prośba do Prezesów o dostarczenie listy chętnych  do biura Oddziału ZNP
do dnia 02 października 2012 r.

                                 

                                                             Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                                                                Prezes Oddziału ZNP                                    

                                                                                               /-/ Jadwiga Baran


10.09.2012
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rykach zaprasza na posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbędzie się w dniu 12 września  2012 r. (środa)o godz.16:00 w siedzibie Oddziału ZNP.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Oddziału ZNP
/-/ Jadwiga Baran
06.09.2012
Koleżanka/Kolega
Prezes Ogniska ZNP

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje, że w załączniku znajduje się druk formularza statystycznego wg stanu na dzień 14 września 2012r. z prośbą o podanie aktualnych danych.
      Prosimy o dostarczenie danych na zebraniu Prezesów Ognisk ZNP, które odbędzie się w dniu 20 września /czwartek / o godz. 15:30 w siedzibie Zarządu Oddziału ZNP.
Ze względu na istotę poruszanych spraw oraz przekazywany formularz statystyczny prosimy o niezawodne przybycie.
W przypadku nieobecności na zebraniu prosimy  o  wcześniejsze dostarczenie formularza lub przeslanie e-mailem na adres
znporyki@o2.pl

                                                                                                                                                Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jadwiga Baran
Prezes Oddziału ZNP 

07.07.2012
  od 02 lipca 2012r. – 24 sierpnia 2012 r. 

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP W RYKACH CZYNNE:

 


 

              

 
06.07.2012

Możliwości zabezpieczania przed zwolnieniami i ograniczeniami
etatów w placówkach oświatowych


06.07.2012

 Zasady nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami samorządowych szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i pracownikami nie będącymi nauczycielami

05.07.2012

Nawiązanie, rozwiązanie i zmiana stosunku pracy
pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach


16.06.2012
Kol./Kol. Prezes Ogniska ZNP
-Wszyscy-
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach, uprzejmie prosi o wyrażenie opinii w sprawach zamieszczonych w podanym linku i przesłanie e-mailem znporyki@o2.pl lub dostarczenie do biura Zarządu Oddziału ZNP w Rykach do dnia 19 czerwca 2012 r.kliknij tutaj- opinia.doc

25.05.2012

Uwaga!!! 
Pracownicy oświaty - ważne informacje dotyczące
ruchu służbowego nauczycieli.

20.04.2012

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach zachęca pracujących lub emerytowanych nauczycieli zajmujących się twórczością artystyczną do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli 2012.
Szczegóły udziału w Regulaminie .

Koszty z tym związane pokryje
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach.

Prośba o zgłoszenia do biura Zarządu Oddziału ZNP w Rykach do 27 kwietnia 2012 r.

30.03.2012

   Zdrowych, pogodnych
Świąt
Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektorom, Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty

                                                życzy     

                                    Prezes

i Zarząd Oddziału ZNP w Rykach

                                                               /-/ Jadwiga Baran

                                                     Ryki, 8-9 kwietnia 2012 r.


16.03.2012
                    
Zarząd Oddziału ZNP w Rykach informuje,
że członkowie ZNP mogą zasięgać
porad indywidualnych
u Doradcy Prawnego w siedzibie biura Zarządu
29.02.2012

                               


Z okazji Dnia Kobiet Zarząd Oddziału ZNP w Rykach
                      zaprasza członków ZNP

28.02.2012

       Zapraszamy chętnych członków ZNP  z Oddziału Ryki
do udziału w I Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Nauczycielskiej

24.02.2012

17 stycznia br. podczas konferencji prasowej Sławomir Broniarz prezes ZNP
ogłosił Pakt dla edukacji.


23.02.2012

Co tracisz, kiedy w Twojej szkole/placówce,
gdy nie ma Karty Nauczyciela?

Koniecznie przeczytaj!!!
03.01.2012
    Zarząd Oddziału ZNP w Rykach podjął Uchwałę o dodatkowym ubezpieczeniu członków ZNP w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej, które sfinansuje z budżetu Oddziału, 
za okres od
13.01.2012 r. do 12.01.2013 r.
 
08.12.2011

      Dnia 8 grudnia 2011 r. o godz. 14:00
w świetlicy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach odbyło się szkolenie dla członków ZNP z Oddziału Ryki.