Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

05.10.2013

ZAPROSZENIE


Z A P R O S Z E N I E

                  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Oddziału ZNP     
w Rykach zaprasza członków ZNP na uroczyste zebranie, które odbędzie się 18 października 2013r. /piątek / o godz. 16:00  
w restauracji K 2 w Rykach. W programie zebrania przewidziana  jest część artystyczna-występ Kabaretów „4 fala” i „44200” oraz poczęstunek.
 

 Członkowie ZNP, którzy deklarują udział w spotkaniu proszeni               
są o wpisanie się na listę   u Prezesa Ogniska ZNP w swojej placówce.                  
                   

        Prośba do Prezesów o dostarczenie listy chętnych do biura Oddziału ZNP do dnia 07 października 2013 r.

   Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                              Prezes Oddziału ZNP w Rykach

                                                                              /-/ Jadwiga Baran