Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

04.01.2014

Szkolenie


 

                                                                                 Kol./ Kol.

                                                                    Członkowie Zarządu Oddziału ZNP,  

                                                                      Prezesi Ognisk ZNP,                       

                                                                                  - wszyscy-

 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału
w Rykach informuje, że organizuje zebranie szkoleniowe z Panem Markiem Kasperkiem –Doradcą Prawnym Okręgu Lubelskiego ZNP 
oraz Prezesem Oddziału ZNP, które odbędzie się
w dniu 07 stycznia 2014 r./ wtorek/ o godz. 14:00, 
w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10.


Tematyka szkolenia:

   1.Polityka oświatowa w kontekście nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.

   2. Sytuacja nauczycieli, pracowników administracji i obsługi
w związku z likwidacją bądź przekazywaniem szkół stowarzyszeniom
lub innym podmiotom.

    3.Ograniczanie etatu, zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli.

    3.Przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2014r.
w ogniwach ZNP.

    4. Aktualne sprawy związkowe i oświatowe.

     Zobowiązuje się do wzięcia udziału w szkoleniu: członków Zarządu Oddziału , Prezesów Ognisk ZNP oraz innych członków ZNP pełniących funkcję w strukturach ZNP Oddziału  w Rykach.

    Zaproszenie kierujemy również do dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, będących członkami ZNP.

                                          Z koleżeńskim pozdrowieniem

                                                  /-/ Jadwiga Baran

                                                      Prezes Oddziału ZNP w Rykach

   

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy: 

 Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r art.25 ust.2/Dz. U z 2001r.
Nr 79, poz. 854 z późn. zmianami/