Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

27.05.2014

Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza


ryki-znp.edu.pl/index.phpW Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wyższego szczebla: Kol. Janusz Różycki- Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, Kol. Waldemar Kędzierski- wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zaproszeni goście m.in.
Pani Halina Łysoń- Dyrektor ZSZ nr 2 oraz  licznie przybyli delegaci ZNP.

Na początku Konferencji Prezes Okręgu i Prezes Oddziału uhoronowali " Złotą Odznaką ZNP" Kol./Kol: Bożenę Kuchnio, Agnieszkę Koryś, Małgorzatę Sieraj, Agnieszkę Żaczek, Martę Borowską oraz Sławomira Ziarka. 
" Odznaką za 50-letnią przynależność do ZNP" uhonorowano Kol. Sabinę Prządkę.

W części sprawozdawczo-wyborczej Konferencji sprawozdanie złożyła
Kol. Jadwiga Baran Prezes Oddziału oraz Kol. Joanna Jedut Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Po udzieleniu absolutorium Zarządowi przez delegatów Konferencji rozpoczęły się wybory władz Oddziału ZNP w Rykach.
Kol. Jadwiga Baran ponownie została wybrana na Prezesa Oddziału ZNP
w Rykach.

Do Zarządu zostali wybrani: Kol./Kol. Danuta Kępka, Katarzyna Wójcik, Anna Śłósarz, Bożena Kuchnio,  Elżbieta Tomaszek, Beata Rudnik, Małgorzata Żukowska, Zofia Wiraszka, Anna Żaczek, Robert Olejnicki, Artur Łukasiak. 

Na delegatów na Okręgową Konferencje ZNP w Lublinie zostali wybrani: Kol./Kol Jadwiga Baran, Katarzyna Wójcik, Robert Olejnicki.

Delegaci obecni na Konferencji przyjęli program działania na lata 2014-2018.

Na zakończenie Kol.Prezes Jadwiga Baran podziękowała wszystkim
za uczestnictwo i życzyła dalszej owocnej pracy

zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie znajdują się zdjecia z Konferencji!!!