Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

03.01.2012

Dodatkowe ubezpieczenie członków ZNP


Zarząd Oddziału ZNP w Rykach podjął Uchwałę
o dodatkowym ubezpieczeniu członków ZNP
w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej,
które sfinansuje z budżetu Oddziału,
za okres od 13.01.2012 r. do 12.01.2013 r.

Zakres ubezpieczenia -
OPCJA PODSTAWOWA

obejmująca wyłącznie niżej wymienione świadczenia:

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia

1.

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10.000 PLN

1.1

W razie 100% uszczerbku na zdrowiu

100% sumy ubezpieczenia

1.2

1% uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

1.3

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych

do 30% sumy ubezpieczenia

1.4

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

do 30% sumy ubezpieczenia

2.

z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia

3.

z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia

4.

z tytułu zdiagnozowania
u ubezpieczonego sepsy

10% sumy ubezpieczenia

5.

z tytułu pogryzienia przez psa

jednorazowo - 1% sumy ubezpieczenia

oraz ŚWIADCZENIA DODATKOWE:

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia

6.

zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP

do 10% sumy ubezpieczenia

20.000 PLN

7.

z tytułu pobytu w szpitalu
w wyniku NW

- świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu za każdy dzień, max za 90 dni

1% sumy ubezpieczenia

4.500 PLN

SKŁADKA ZA OSOBĘ:

9.00 PLN

Rozszerzenie zakresu za opłatą dodatkowej składki o

KLAUZULĘ DODATKOWĄ (zaznaczyć „X”):

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia

strata finansowa w zasobach gospodarstwa domowego

100% sumy ubezpieczenia

650.00 PLN

SKŁADKA ZA OSOBĘ:

2.00 PLN

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ

11.00 PLN


Prezes Oddziału ZNP w Rykach

(-) Jadwiga Baran