Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

08.12.2011

Szkolenie


 

 


Szkolenie przeprowadził Doradca Prawny
Okręgu Lubelskiego ZNP  
Pan Marek Kasperek
 


                                                                          Tematyka szkolenia:

 1. 1. Procedury związane z likwidacją placówek oświatowych bądź przekazywanie ich stowarzyszeniom ( skutki dla pracowników).
 2. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce a rola zakładowej organizacji związkowej.
 3. 3.Kary porządkowe.
 4. 4. Umowy o pracę a procedury związane z ich wypowiedzeniem.
 5. 5. Inne sprawy związkowe i oświatowe.
 6.  
 7.  
  1.    Po szkoleniu zainteresowani członkowie ZNP z Oddziału Ryki mieli możliwość skorzystać
  2. z  indywidualnych porad prawnych.
  3.  
  1.