Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

30.11.2017

100-lecie Ryckiego Oddziału ZNPOtwarcia uroczystości dokonała Prezes Oddziału ZNP w Rykach Kol. Jadwiga Baran, która poprosiła o wysłuchanie bądź odśpiewanie hymnu Związku Nauczycielstwa Polskiego, który napisał Stefan Zaleski w 1906 roku do muzyki Karola Kurpińskiego / „Warszawianka” – 1831”/. Następnie wspomniała, że właśnie takie uroczystości pozwalają ocalić od zapomnienia sylwetki nauczycieli, działaczy związkowych, którzy odegrali w oświacie  i działalności ZNP niezwykłą rolę, często z narażeniem życia, kiedy to organizowali m in. tajne nauczanie.

Na wstępie Kol. Jadwiga Baran Prezes Oddziału ZNP w Rykach serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości.

Kolejnym punktem programu, była prezentacja multimedialna na temat 100- letniej historii Ryckiego Oddziału ZNP w Rykach przedstawiona przez Kol. Katarzynę Wójcik Wiceprezesa Zarządu Oddziału ZNP w Rykach. W prezentacji wspominała tych, którzy na naszym terenie położyli podwaliny związkowości i którzy w historii nauczycielstwa zapisali się złotymi zgłoskami. Nie zabrakło również wspomnień i kartek z kronik i odniesienia do czasów współczesnych.

W kolejnym punkcie uroczystości Kol. Katarzyna Wójcik Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP złożyła podziękowanie Kol. Prezes Jadwidze Baran za szczególną pracę na rzecz Związku,   a Pan Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego wręczył dyplom uznania    i w ciepłych słowach życzył Koleżance Prezes następnych 100 lat w zdrowiu
i nieustannym zaangażowaniu.

Za szczególną pracę na rzecz Związku i oświaty Złotą Odznaką ZNP uhonorowane zostały przez Kol. Adama Sosnowskiego Prezesa Okręgu Lubelskiego i Kol.Jadwigę Baran Prezesa Oddziału ZNP w Rykach: Kol. Aneta Jeżewska z Ogniska ZNP w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 1 w Rykach i Kol.Alina Rodak z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Rykach.

Podziękowania i kwiaty za szczególną pracę na rzecz Związku otrzymali Panowie: Ludwik Kuchnio, Zbigniew Lipski, Tadeusz Czerniejewski i Marek Kępka. Za nieobecnego Pana Marka Kępkę podziękowanie odebrała żona, Danuta Kępka.

Kol. Prezes Jadwiga Baran nie zapomniała o swoich poprzednikach byłych Prezesach Zarządu Oddziału ZNP w Rykach: P.Danucie Błachnio, P.Mariannie Nowaczyk,  P. Krzysztofie Wojewodzie,
P. Grażynie Piskorskiej, P.Krystynie Grudniak i P.Danucie Jeżewskiej, którzy otrzymali podziękowania i kwiaty za aktywną pracę na rzecz ZNP.

Miłym akcentem było również wręczenie podziękowania i upominku Kol. Marcinowi Grzybowi członkowi ZNP z Ogniska ZNP w Zespole Szkół Oświatowych w Grabowie Szlacheckim za osiągnięcia sportowe. Pan Marcin corocznie od 2013 roku reprezentuje Oddział Ryki
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Nauczycieli i pracowników Oświaty
w Tenisie Stołowym zajmując czołowe lokaty.

 Jako pierwszy zabrał głos Kol. Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP, który nawiązał do obecnej sytuacji w oświacie. Poinformował o niekorzystnych zmianach w Karcie Nauczyciela, które mogą pogorszyć zawodową sytuację nauczycieli. Pogratulował Kol. Prezes Jadwidze Baran wspaniałej pracy na rzecz Związku i życzył dalszej owocnej pracy.

Gratulacje, życzenia i wyrazy  uznania za dotychczasowe dokonania Związku na rzecz oświaty i środowiska nauczycielskiego wyrazili obecni na uroczystości przedstawiciele lokalnych władz samorządowych - ludzie, z którymi działacze związkowi współpracowali, współpracują na co dzień. Pan Stanisław Jagiełło  Starosta Rycki i Pan Stanisław Włodarczyk Wicestarosta, którzy wręczyli na ręce Kol. Jadwigi Baran kwiaty i tablicę okolicznościową.

Pan Jarosław Żaczek Burmistrz Ryk i Magdalena Woźniak Wiceburmistrz przekazali na ręce Prezes Jadwigi Baran specjalnie na tę okazję wygrawerowaną tabliczkę   pamiątkową. Burmistrz gratulował pięknego Jubileuszu, złożył życzenia dalszej owocnej współpracy    i wielu, wielu tak wspaniałych Jubileuszy.

Kol. Janusz Różycki Prezes Oddziału Powiatowego Ziemskiego
w Lublinie pogratulował Pani Prezes i Zarządowi oraz złożył najserdeczniejsze życzenia, kontynuowania dalszej pracy w tej trudnej rzeczywistości. Wręczył kwiaty i wygrawerowaną tabliczkę pamiątkową Kol. Prezes.

Na zakończenie Kol. Prezes podziękowała wszystkim za przybycie oraz podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do zaistnienia tego spotkania: Zarządowi Oddziału ZNP w Rykach oraz sponsorom: Panu Staroście Ryckiemu- Stanisławowi Jagiełło, Panu Burmistrzowi Ryk- Jarosławowi Żaczkowi, Pani Marzenie Błaszczuk- Dyrektorowi Oddziału Banku BGŻ BNP Paribas w Rykach, Panu Jerzemu Pyzie- Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, Pani Janinie Kłos -Prezesowi Banku Spółdzielczego w Rykach, Państwu Szewczykom
i Błachniom- właścicielom Fermy Drobiu w Rykach, Pani Ewie Kołodyńskiej- właścicielce Apteki VITA w Rykach, Pani Marii Pawlak- właścicielce Hurtowni artykułów spożywczych  i mrożonek. Życzyła zgromadzonym również dużo zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności, a kolegom i koleżankom wielu dalszych osiągnięć zawodowych i związkowych.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne Zespołu Tańca Ludowego Ryki pod kierunkiem Małgorzaty Franczak i zespołu wokalnego
„ Przyjaciele Przedszkola” pod kierunkiem Joanny Gąski. Po obejrzeniu występów wszyscy udali się na poczęstunek.