Strona główna / Zarząd

Zarząd Oddziału ZNP

 

Zarząd Oddziału ZNP w Rykach
Katarzyna Wójcik- prezes Oddziału ZNP

 

Danuta Kępka- wiceprezes

Anna Kawka- sekretarz

Janusz Chudowolski

Małgorzata Jońska

Agnieszka Koryś

Katarzyna Kossowska- Bakiera

Anna Ślósarz

Mirosław Walaszek

Zofia Wiraszka

Anna Żaczek


Robert Olejnicki- przewodniczący Oddz. Sekcji
Emerytów i Rencistów

Edyta Bednarczyk przewodnicząca Oddz. Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi


Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

Robert Olejnicki- przewodniczący

Danuta Kępka- wiceprzewodnicząca

Alicja Kuchnio- sekretarz

Zarząd Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

Edyta Bednarczyk- przewodnicząca

Anna Filipek- wiceprzewodnicząca