Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

19.11.2013

Akcja Protestacyjna 23 listopada 2013 roku


W przypadku niespełnienia żądań ZNP do dnia 15 listopada br. tj. wycofania przez rząd nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej stworzenia możliwości przekazywania szkół i placówek oświatowych do prowadzenia innym niż samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym, w tym także związkom komunalnym,
a także odstąpienia od rozwiązań godzących w status prawny zawodu nauczyciela zawartych w nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela rozpoczynamy akcję protestacyjną.

Ogniwa ZNP w okresie od 18 listopada do 23 listopada 2013 roku wywieszą na budynkach szkół i placówek oświatowych flagi związkowe, transparenty
i hasła, a także będą prowadzić  akcję informującą opinię publiczną o przyczynach
i celach protestu.

23 listopada 2013 roku zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja protestacyjna ZNP przeciwko proponowanym przez rząd zmianom
w ustawie o systemie oświaty i „Karcie Nauczyciela”.

25 listopada odbędzie się Prezydium Zarządu Głównego a 26 listopada br nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego, na którym podjęte zostaną dalsze działania. 

Apelujemy do Prezesów i Zarządów Ognisk ZNP działających
w poszczególnych placówkach oświatowych o zapoznanie wszystkich pracowników
z zaistniałą sytuacją oraz  o przygotowanie się do oflagowania placówek i wyjazdu
na manifestację  do Warszawy.

Bliższe informacje przekażemy w terminie późniejszym.

                                                          Z koleżeńskim pozdrowieniem                                                                             

                    /-/ Janusz Różycki         
Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP

                                                 /-/ Jadwiga Baran
                                                                Prezes
Oddziału ZNP w Rykach