Strona główna / Strona główna

Bieżące informacje

06.11.2013

Dzień Edukacji Narodowej       W zebraniu licznie uczestniczyli członkowie z Oddziału ZNP
w Rykach. Swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm RP
Pan Jarosław Żaczek, który złożył zebranym życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i na ręce Pani Prezes przekazał kwiaty. Starosta Powiatu Ryckiego Pan Stanisław Jagiełło, który również złożył życzenia członkom ZNP , oraz Pan Jerzy Gąska Burmistrz Ryk.


               Podczas zebrania Kol. Prezes Jadwiga Baran wręczyła Złote Odznaki ZNP kol. Annie Ślósarz księgowej Oddziału ZNP w Rykach
z Ogniska nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach
i kol. Barbarze Mazur Prezesowi Ogniska nr 10 w Zespole Placówek Oświatowych w Oszczywilku. Uhonorowała, również Kol. Tadeusza Beczka z Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Odznaką
za 50- letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego

    W programie zebrania w części artystycznej wystąpiły
Kabarety „4 fala” i „44200”